Ako si vybrať terapeuta

Väčšinou môžete osloviť ktoréhokoľvek terapeuta s akýmkoľvek problémom. Dôvodom je univerzálna povaha Cesty – pracujeme v nej s emóciami samotnými. To, odkiaľ presne pochádzajú a aké symptómy vyvolávajú, nie je rozhodujúce. Akákoľvek príčina a akákoľvek emócia je z pohľadu Cesty dôležitá.

Cesta je ale tak silný a život ovplyvňujúci zážitok, že by ste ňou určite nemali prechádzať s hocikým. Dobrý terapeut Cesty chápe, že proces samotný je absolútne sebestačný a všetka múdrosť sa nachádza vo vás. Nebude doňho teda vkladať nič svoje a už vôbec nie odkazy z vyšších sfér – informácia je totiž len taká čistá, ako kanál ktorým prechádza a terapeuti sú tiež len ľudia na svojej ceste, so svojimi problémami.

Riaďte sa pocitom

Neexistujú žiadne pevné pravidlá, podľa ktorých vám môžem radiť. Snáď až na jedno – dajte na svoj dojem. Každému vyhovuje niečo iné. Niektorí terapeuti Cesty sa s vami budú viac rozprávať o tom, čo prežívate, iní sú priamočiarejší. Je to podobné, ako s akýmkoľvek iným človekom – s niekým sa vám hovorí ľahko, prirodzene, s iným tápete a márne hľadáte spoločnú reč. Jednoducho si nerozumiete. To je v poriadku.

Ak neviete, kde začať, pokojne ma kontaktujte. V komunite terapeutov Cesty udržujeme priateľské vzťahy a je možné, že vás budem vedieť priamo nasmerovať na tých najlepších ľudí pre vás.

Dôležité je jednoducho to, ako si vzájomne "sadnete". │ Ivana Medveďová - Terapeuti Cesty - koho si vybrať?
Akreditácia je potvrdením terapeutových znalostí, skúsenosti a práce na sebe samom. │ Ivana Medveďová - Terapeuti Cesty - koho si vybrať?

Prečo sú terapeuti Cesty akreditovaní?

Snáď jedinou univerzálnou vecou, na ktorú si treba pri výbere terapeuta dávať pozor, je akreditácia. Všetci akreditovaní terapeuti Cesty totiž prechádzajú obohacujúcim procesom seminárov a školení. Počas neho získava obrovské množstvo znalostí, čerpá zo skúseností iných terapeutov a učí sa viesť iných procesom Cesty tak, aby v nej skutočne zažili svoj „Zdroj“. Azda tou najvýznamnejšou súčasťou získania akreditácie je prechod svojimi vlastnými procesmi. Terapeuti Cesta idú pri práci na sebe samých do tak veľkej hĺbky, ako málokto. O to lepšie potom dokážu s prácou na sebe pomôcť druhým.

Sú aj iní, ktorí o sebe tvrdia, že „robia Cestu“. Často však procesom akreditácie prešli len čiastočne, prípadne vôbec. Z Cesty si požičiavajú niektoré kroky, ktoré dopĺňajú vlastnými technikami a metódami. Neznamená to automaticky, že ich postup je zlý a nefunkčný. S najväčšou pravdepodobnosťou to však nebude to, čo od Cesty – ak hľadáte Cestu založenú na celoživotnej práci Brandon Bays – očakávate.

Môže vás zaujímať

Sedenia robím v Banskej Bystrici a v Brezne. │ Ako pomôcť? - Ivana Medveďová, terapeutka Cesty

Ako prebieha sedenie

Porozprávam sa s vami o čomkoľvek, čo potrebujete a chcete prebrať. Vyhradíme si dostatok času na rozhovor o všetkom, čo vás sužuje a bez zbytočných odkladov nájdeme vhodný termín stretnutia.

Terapia Cesta pomáha ľuďom vyjsť z temnoty na svetlo. │ Ako pomôcť? - Ivana Medveďová, terapeutka Cesty

Terapia Cesta

Mojimi vlastnými slovami o terapeutickej liečebnej metóde, ktorá pomohla desaťtisícom rôznorodých ľudí s rôznymi duševnými i zdravotnými problémami.